Szoftverfejlesztés

Az egyedi igények átvezetése a programrendszeren, vagy kifejlesztése, mint cég-specifikus bonyolítási rendszer, az elfogadott szervezési dokumentáció alapján. A MAJUKOSOFT kínálati palettáján szereplő három programrendszer (MAGO.net, FORRÁS, SEPTOWIN) fejlesztő környezetével tudjuk megvalósítani a feltárt egyedi igények átvezetését. Arra is lehetőség van, hogy az első mondatban említett: kifejlesztett áruforgalmi bonyolítási rendszereink a kiválasztott standard pénzügy-számviteli programokhoz integráltan kapcsolódjanak.

A fizikai rendszerterv alapján a kiválasztott környezethez és technológiához értő programozók már önállóan implementálni és ellenőrizni tudják a fejlesztendő alkalmazásokat.

Célunk olyan szoftverrendszerek átadása, amelyek nagymértékben leképezik Partnereink elképzeléseit, igényeit és folyamataikat.

Ez által a lehető legközelebb álljanak a valós optimális működéshez, ezzel elősegítve az ügyviteli pontokon valósidőben történő adatbevitelt, vagy adat visszanyerési lehetőséget.

Egy elkészült alkalmazás sajnos magától nem tud eredményeket produkálni, ezt csak pontos és következetes adatbevitellel lehet elérni, mivel a szoftver egy eszköz az ügyviteli folyamatok támogatására.

Fogalmazzunk úgy: hozott anyagból dolgozik. Ezek a berögzített alapadatok.

Ezért nagyon fontos a bevezetést megelőző interjú sorozat, amellyel a céges tudásbázist kívánjuk feltárni, s azoknak a kijelölt munkatársaknak a hozzáállása, akik lojálisak a céghez.

Vagyis valóban a jobbító szándék vezérli őket, akik nem azt szeretnénk velünk megértetni: miért nem lehet a feladatot megoldani. Az informatikában nincs lehetetlen, ám tapasztalataink szerint a káoszt mindeddig nem sikerült adaptálni programnyelvre.

Alkotó folyamatként tekintünk közös tevékenységünkre, amely komoly céges innováció.

Referenciaterületek:

- Gyártás és termelés: egyedi és sorozat

- Nagykereskedelem

- Kiskereskedelem

- WEB-áruház: integrálva a kereskedelmi rendszerhez

- Mobil adatgyűjtők - terepi viszonyok között is