Blog

2016 december 20.

A projekt célja:

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások
hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati
folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a
szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző
vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a
felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának
ösztönzésén keresztül.

A rendelkezésre álló forrás, nyertes pályázatok darabszáma:
39,4 Mrd Ft (17,5 milliárd Ft vissza nem térítendő, 21,9 milliárd Ft kölcsön)

Várhatóan 4000 db pályázat nyer az országban.

Támogatás mértéke, támogatási intenzitás, előleg:
- Vissza nem térítendő támogatás: 1.000.000 Ft,- 24.000.000 Ft.
- Kölcsön: 1.250.000 Ft - 37.500.000 Ft. Kamata: 1%/év
- a visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő
támogatás összegét
- Előleg: vissza nem térítendő támogatás maximum 50 %-a

Támogatást igénylők köre:
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
- gazdasági társaságok,
- szövetkezetek,
- egyéni vállalkozók,
- egyéni cégek.

Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel.

Éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. évben minimum 2 fő volt.
Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Terület:
Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén
megvalósuló fejlesztés.


Támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet
benyújtani:

- Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, vállalkozáson belül történt üzleti IKT
rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

- Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások
terjesztése és bevezetése (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi
funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások
támogathatóak:
13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
17. Szolgáltatásmenedzsment;

Minimum 2 funkcionális célterület kiválasztása kötelező. A 8. és 9. pont együtt nem választható
területek.

Elszámolható költségek:

a) Eszközök (max.20%), immateriális javak (40%-90%) beszerzése

b) Szakértői szolgáltatások költségei (10%-50%)

c) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei (max.0,5 %)

Biztosítékok:
Vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában:
- garanciavállaló nyilatkozat,
- ingatlan jelzálogjog,
- garanciaszervezet által vállalt kezesség,
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény.

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már
kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.
Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább
egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem
benyújtásakor szerepel a közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában:
· ingatlan jelzálog,
· ingó jelzálog,
· tulajdonos készfizető kezessége,
· egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
· bankgarancia.

Az elvárt fedezettség mértéke:
a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként,
b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a a
befogadási értékből számítva.

A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel,
illetve a kombinált hitellel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie, de minimum 10%.

Vállalások:

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig megtartja a beszerzett
eszközöket. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

- Üzemi eredmény növekedése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett
üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem
keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át. VAGY

- Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus
értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított
bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás
értékének legalább 120%-át.

Beadható a pályázat:


2017. január 31-tól - 2019. január 31-ig

A kiírás teljes anyaga olvasható ittcomments powered by Disqus