Blog

2016 október 27.

Pályázati összefoglaló

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

A projekt célja:

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A rendelkezésre álló forrás, nyertes pályázatok darabszáma:

39,4 Mrd Ft (17,5 milliárd Ft vissza nem térítendő, 21,9 milliárd Ft kölcsön)

Várhatóan 4000 db pályázat nyer az országban.

Támogatás mértéke, támogatási intenzitás, előleg:

- Vissza nem térítendő támogatás: 1.000.000 Ft,- 24.000.000 Ft.
- Kölcsön: 1.250.000 Ft - 37.500.000 Ft. Kamata: 2%/év
- a visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét
- Előleg: vissza nem térítendő támogatás maximum 50 %-a

Támogatást igénylők köre:

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
- gazdasági társaságok,
- szövetkezetek,
- egyéni vállalkozók,
- egyéni cégek.
Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel.
Éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. évben minimum 2 fő volt.
Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Terület:

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:
- Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
- Felhőalapú és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Elszámolható költségek:

a) Eszközök, immateriális javak beszerzése
b) Szakértői szolgáltatások költségei
c) Igénybevett infokommunikációs szolgáltatás költségei
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei

Biztosítékok:

- garanciavállaló nyilatkozat,
- ingatlan jelzálogjog,
- garanciaszervezet által vállalt kezesség,
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.
- A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kombinált hitellel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie, de minimum 10%.

Vállalások:

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig megtartja a beszerzett eszközöket. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.
- Üzemi eredmény növekedése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át. VAGY
- Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.comments powered by Disqus